Abans d’emplenar qualsevol formulari, consulta i llegeix detingudament aquesta informació:

 1. Tens dubtes sobre el tractament de les teves dades?

  Responsable del Tractament: Hospital Sant Joan de Reus, SAM
  Adreça postal: Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204, Reus (Tarragona)
  Telèfon: 977 310 300
  Contacte del Delegat de Protecció de Dades: Pots contactar per adreça postal a Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204, Reus (Tarragona) o a través de correu electrònic a dpd@ginsa.cat

 2. Quines dades tractem?

  Totes les dades personals facilitades seran incorporades en un Registre d’Activitat del Tractament de Jornades, titularitat del Responsable del Tractament.

 3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals i durant quant de temps ho fem?

  El Responsable del Tractament tracta les teves dades en l’apartat INSCRIPCIÓ amb la finalitat de gestionar les inscripcions i pagaments a la “IV Jornada d’Infermeria Oncològica de Tarragona i Terres de l’Ebre – Càncer de Pulmó; Respirem Junts” o en l’apartat CONTACTEU per donar resposta als teus dubtes, consultes o suggeriments i poder fer valoracions/estadístiques corresponents.
  Les teves dades seran conservades durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat establerta i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar segons el que la normativa aplicable estableix legalment.

 4. Quina és la legitimació per tractar les teves dades?

  La base legal per al tractament de les teves dades és la prestació del teu consentiment lliure, específic, informat i inequívoc mitjançant una clara acció afirmativa, quan omples les teves dades en el nostre formulari i el signes.
  Les dades personals sol·licitades són necessàries per poder fer la inscripció a la Jornada o donar resposta al teu dubte, consulta o suggeriment.

 5. A quina destinació comunicarem les teves dades?

  No es preveu cap cessió de dades personals a tercers, ni fer transferències amb tercers països, excepte aquelles establertes segons la legislació vigent.

 6. Quins drets tens com a persona interessada quan facilites les teves dades?

  Qualsevol persona té dret a conèixer si es tracten les seves dades.  Així mateix, com a persona interessada tens dret a :
  • Accedir a les teves dades personals.
  • Sol·licitar-ne la rectificació en cas de ser dades inexactes o de completar-les si són incompletes.
  • Sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser lliurades.
  • Sol·licitar la limitació del tractament en una sèrie de circumstàncies.
  • Oposar-te al tractament de les teves dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
  • Sol·licitar-ne la portabilitat en determinats supòsits.
  • No ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Per exercir aquests drets, hauràs de dirigir-te per escrit a Delegat de Protecció de Dades de l’Entitat a l’adreça Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus (Tarragona) o a través de correu electrònic a dpd@ginsa.cat
En qualsevol cas, has d’indicar el teu nom i cognoms, un domicili a efectes de notificació, adjuntar una fotocòpia del teu document nacional d’identitat o bé del seu equivalent i indicar expressament el dret que desitges exercir.

Així mateix, en qualsevol moment pots revocar el teu consentiment mitjançant comunicació escrita a Delegat de Protecció de Dades a l’adreça Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus (Tarragona) o a través de correu electrònic a dpd@ginsa.cat. En qualsevol cas, has d’indicar el teu nom i cognoms, un domicili a efectes de notificació, adjuntar una fotocòpia del teu document nacional d’identitat o bé del seu equivalent i especificant “Revocació de consentiment”.
En cas de no estar d’acord amb el tractament o considerar vulnerats els teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat de Catalana de Protecció de Dades a l’enllaç: http://apdcat.gencat.cat.