Pòsters

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE PÒSTERS


  • Podran participar-hi els diferents professionals d’infermeria i estudiants de 3r i 4t de Grau d’Infermeria de l’àmbit nacional.
  • La data límit de presentació serà a les 23.59 h del dia 20 d’octubre de 2019. El títol haurà d’anar en majúscules i no s’admetran més de 6 autors. Els noms dels autors han de ser en negreta i majúscula (la inicial del nom precedirà al cognom) subratllant l’autor que defensarà el pòster. Constarà, també el centre de treball, servei i/o unitat i la ciutat de procedència dels autors, així com les dades de contacte (imprescindible l’adreça electrònica i el telèfon).
  • Per a la presentació dels pòsters serà necessari que almenys un dels autors estigui inscrit a la IV Jornada d’Infermeria Oncològica de Tarragona i Terres de l’Ebre.
  • Els pòsters estaran estructurats amb l’ordre següent: Introducció, Objectius, Material i Mètode, Resultats i Conclusions.
  • El comitè científic farà la valoració directament a partir dels pòsters, per la qual cosa haureu d’enviar el document definitiu en format pdf al correu electrònic jornada.oncologica@hospitalsantjoan.cat. No s’acceptarà enviament de resums.
  • L’acceptació dels pòsters serà comunicada als autors com a màxim el 4/11/2019.
  • Els pòsters tindran una mida màxima de 90 cm d’ample per 125 cm d’alçada.
  • Les lletres dels títols no han de ser inferiors als 20 mm d’alçada.
  • Els pòsters es visualitzaran a través d’una pantalla digital. NO heu de fer cap impressió.
  • El comitè científic seleccionarà 5 pòsters per optar a premi. Es comunicarà el mateix dia de la jornada i disposaran de 3 minuts per exposar-lo. El pòster estarà projectat en la pantalla de l’auditori durant la intervenció.