Inscripció

Dades personals


*Primer cognom

Segon cognom

*Nom

*DNI

*Categoria professional

*Centre de treball

Especialitat

Càrrec

Adreça

Codi Postal

*Localitat

Província

*Telèfon de contacte

Fax

*La vostra adreça electrònica

(*) Aquestes dades són obligatòries, sense les quals els assistents no es poden inscriure.

Quota d'inscripció


*Quotes:
Fins al 6 d'octubre (80€)A partir del 7 d'octubre (120€)Estudiants d'infermeria (30€) (**)
(**) Cal aportar documentació acreditativa.


Estudiants infermeria cal adjuntar justificant de matrícula.
Justificant de matrícula (jpg o pdf, límit 2mb):


El dinar està inclòs en el preu. Teniu alguna intolerància o al·lèrgia? No


*Escollir taller (places limitades)


Taller de DermoestèticaTaller de Dolor Neuropàtic (Capsaïcina)Taller Maneig de Sistemes de Drenatge PleuralCap


Forma de pagament


Transferència bancària, al c/c 2100 0010 37 02 01889112, entitat la Caixa, Caixabank, S.A., (IBAN ES38 2100 0010 3702 0188 9112) referència Inscripció Jornada Infermeria 2015 – NOM DE LA PERSONA INSCRITA.

No es confirmarà cap inscripció sense el pagament de la quota corresponent.

Per a qualsevol dubte o aclariment envieu un correu electrònic a jornada.oncologica@grupsagessa.cat.


Cancel·lacions


Les sol·licituds de cancel·lacions es faran sempre per escrit, dirigides a la Secretaria Tècnica, abans del dia 23 d'octubre de 2019. Es descomptarà un 50% per despeses de cancel·lació. A partir d’aquesta data no s’acceptaran cancel·lacions, ni es tindrà dret a reemborsament.


Les devolucions es faran amb posterioritat a la celebració de la jornada.

Facturació (cal emplenar en cas de necessitar factura)


Raó Social

NIF/CIF

Persona de contacte

Telèfon

Fax

Adreça electrònica de contacte

Adreça

Codi Postal

Localitat

Província
*Justificant de pagament de la inscripció (jpg o pdf, límit 2mb):Informació bàsica sobre protecció de dades


Responsable del tractament: Hospital Sant Joan de Reus, SAM.

Finalitats del tractament: Gestionar les inscripcions i els pagaments a l’esdeveniment “IV Jornada d’Infermeria Oncològica de Tarragona i Terres de l’Ebre – Càncer de Pulmó; Respirem Junts”.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada.

Destinataris: Personal de l'organització de l'esdeveniment.

Drets: Tens la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les teves dades. Per exercir-los, hauràs de dirigir-te per escrit al Delegat de Protecció de Dades del Responsable del Tractament a l’adreça: Av. del Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus (Tarragona) o a través de correu electrònic a dpd@ginsa.cat.

Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada de Protecció de dades aquí.


*He rebut la informació sobre “Protecció de Dades” i dono el meu consentiment.

(*) Camp obligatori per poder enviar el formulari.


[recaptcha]