Programa

Dijous, 7 de novembre de 2019

–Tallers prejornada–

15.00 h   Recollida de documentació

15.30 h   Tallers simultanis (a escollir)

1) Taller de dermoestètica

2) Taller de dolor neuropàtic (capsaïcina)

3) Taller “Maneig dels sistemes de drenatge pleural”

 

18:00 h   Acte de benvinguda


Divendres, 8 de novembre de 2019

08.15 h   Recollida de documentació

08.45 h   Epidemiologia i prevenció del càncer de pulmó

– Epidemiologia del càncer de pulmó

– Prevenció del càncer de pulmó

 

09.15 h   Diagnòstic i tractament quirúrgic del càncer de pulmó

– Diagnòstic del càncer de pulmó

– Tractament quirúrgic

 

10.45 h   Inauguració

11.00 h   Pausa cafè

11.15 h   Quimioteràpia i radioteràpia del càncer de pulmó

– Tractament quimioteràpic

– Tractament radioteràpic

 

12.00 h   Cures d’infermeria en el tractament del cancer de pulmó

– Cures i cuidatges quirúrgics en el càncer de pulmó

– Tractament i toxicitat de la quimioteràpia

– Radioteràpia: cures i cuidatges

– Cures pal·liatives del pacient amb càncer de pulmó

 

14.00 h   Dinar

15.30 h   Defensa dels pòsters finalistes

16.00 h   Paper de la infermeria en els tractaments innovadors

16.45 h   Conviure amb el càncer de pulmó. Experiències en imatges

17.45 h   Lliurament de premis

18.00 h   Cloenda